LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 34
W języku SQL, wykorzystywanym przez bazę danych MySQL w tabeli samochody, aby nadać wartość równą 0 dla kolumny przebieg, należy posłużyć się kwerendą

A.
B.
C.
D.