LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 14
Przedstawione polecenie SQL, użytkownikowi adam@localhost nadaje prawa
A.
B.
C.
D.