LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 19
W języku JavaScript przedstawiona definicja jest definicją
A.
B.
C.
D.