LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 2
Dla każdej iteracji pętli wartość bieżącego elementu tablicy jest przypisywana do zmiennej, a wskaźnik tablicy jest przesuwany o jeden, aż do ostatniego elementu tablicy. Zdanie to jest prawdziwe dla instrukcji

A.
B.
C.
D.