LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 6
Wskaż zapisany w języku JavaScript warunek, który ma sprawdzić spełnienie przynajmniej jednego z przypadków:
1) dowolna naturalna liczba a jest trzycyfrowa
2) dowolna całkowita liczba b jest ujemna

A.
B.
C.
D.