LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 3
Hermetyzacja to zasada programowania obiektowego mówiąca o tym, że

A.
B.
C.
D.