LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 17
Przedstawiono fragment JavaScript. Po jego wykonaniu zmienna str2 będzie przechowywać
A.
B.
C.
D.