LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 37
Który ze sposobów wypisania tekstu nie jest zdefiniowany w języku JavaScript?

A.
B.
C.
D.