LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 17
Funkcja JavaScript powinna być wywołana za każdym razem, gdy użytkownik wpisze dowolny znak do pola edycji. Którego zdarzenia należy użyć?

A.
B.
C.
D.