LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 12
Która z wymienionych funkcji zapisanych językiem PHP zwraca sumę połowy a i połowy b

A.
B.
C.
D.