LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 13
W języku JavaScript zapisano definicję obiektu. Aby odwołać się do własności nazwisko należy zapisać
A.
B.
C.
D.