LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 17
W języku PHP zapisano fragment kodu. Plik cookie stworzony tym poleceniem
A.
B.
C.
D.