LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 27
W języku PHP zapisano fragment kodu. Po zakończeniu pętli zmienna a przyjmie wartość
A.
B.
C.
D.