LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 32
W języku JavaScript, aby zmienić wartość atrybutu znacznika HTML, po uzyskaniu obiektu za pomocą metody getElementByld należy skorzystać z

A.
B.
C.
D.