LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 3
Który sposób komentowania jednoliniowego jest dozwolony w języku JavaScript?

A.
B.
C.
D.