LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 36
Dołączenie zewnętrznego arkusza stylów do kodu HTML jest realizowane przy użyciu znacznika

A.
B.
C.
D.