LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 38
Przedstawione pole input umożliwi

<input type = “checkbox" name = “text1" value = “text2">

A.
B.
C.
D.