LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 2
Podana definicja stylu CSS sprawi, że nagłówki pierwszego stopnia będą
A.
B.
C.
D.