LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 37
Jak zdefiniować w języku CSS formatowanie hiperłącza, żeby nieodwiedzony link był w kolorze żółtym, a odwiedzony w kolorze zielonym?

A.
B.
C.
D.