LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 22
W języku XHTML zapisano fragment kodu, który zawiera błąd walidacji. Na czym polega ten błąd?

<h6>tekst</h6>
<p>pierwsza <b>linia</b> <br>
Druga linia</p>

A.
B.
C.
D.