LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 24
Kolor zapisany kodem heksadecymalnym: #1510FE w kodzie RGB będzie miał wartość

A.
B.
C.
D.