LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 8
W edytorze grafiki wektorowej stworzono przedstawiony kszta艂t, kt贸ry powsta艂 z dw贸ch figur: tr贸jk膮ta i ko艂a. W celu stworzenia tego kszta艂tu, po narysowaniu figur i odpowiednim ich ustawieniu, nale偶y skorzysta膰 z funkcji
A.
B.
C.
D.