LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 4
Tworząc tabelę w języku SQL, zdefiniowano dla kolumny klucz główny. Aby zabezpieczyć ją przed wstawieniem wartości pustej, należy zastosować atrybut

A.
B.
C.
D.