LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 8
Dana jest tabela mieszkania zawierająca kolumny o nazwach: adres, metraz, ile_pokoi, standard, status, cena. Wykonanie przedstawionej kwerendy SQL SELECT sprawi, że zostaną wyświetlone

SELECT metraz, cena FROM mieszkania WHERE ile_pokoi > 3;

A.
B.
C.
D.