LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 21
Do tabeli pracownicy wpisano rekordy. Co zostanie wyświetlone po uruchomieniu kwerendy SQL SELECT podanej poniżej?

SELECT SUM(pensja) FROM pracownicy WHERE pensja > 4000;

A.
B.
C.
D.