LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 13
Na przedstawionej tabeli samochody wykonano zapytanie SQL SELECT

SELECT model FROM samochody WHERE rocznik = 2016;

A.
B.
C.
D.