LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 21
Baza danych ma dwie tabele połączone relacją 1..n. Którą klauzulą SQL należy połączyć tabele, aby wybrać korespondujące ze sobą wartości z pól obu tabel?

A.
B.
C.
D.