LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 31
Zdefiniowanie klucza obcego jest niezbędne do utworzenia

A.
B.
C.
D.