LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 39
Baza danych zawiera tabelę faktury o polach: numer, data, id_klienta, wartosc, status. Każdego dnia generowany jest raport faktur z bieżącego dnia. Wyświetlane są jedynie numery i wartości faktur. Która z kwerend SQL służy do stworzenia tego raportu?

A.
B.
C.
D.