LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 33
Polecenie SQL, które usuwa bazę danych o nazwie firma, ma postać

A.
B.
C.
D.