LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 17
W języku JavaScript wynik działania instrukcji zmienna++; będzie taki sam jak instrukcji

A.
B.
C.
D.