LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 21
W języku PHP zmienna predefiniowana $_SESSION zawiera

A.
B.
C.
D.