LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 19
Które z zadań programistycznych powinno być wykonane po stronie serwera?

A.
B.
C.
D.