LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 39
Który z elementów dokumentacji aplikacji powinien znaleźć się w dokumentacji użytkownika?

A.
B.
C.
D.