LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 22
W języku HTML aby zdefiniować słowa kluczowe strony, należy użyć zapisu

A.
B.
C.
D.