LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 3
W języku HTML zdefiniowano znacznik a. Wartość nofollow atrybutu rel
A.
B.
C.
D.