LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 36
W języku HTML aby zdefiniować poziomą linię, należy użyć znacznika

A.
B.
C.
D.