LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 37
Aby w języku HTML uzyskać formatowanie paragrafu dla tekstu

Tekst może być zaznaczony albo istotny dla autora

należy zastosować kod

A.
B.
C.
D.