LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 2
W języku CSS wcięcie pierwszej linii akapitu na 30 pikseli uzyska się za pomocą zapisu

A.
B.
C.
D.