LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 4
Zapis CSS postaci:

sprawi, że na stronie internetowej

A.
B.
C.
D.