LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 29
W ramce przedstawiono właściwości pliku graficznego. W celu optymalizacji czasu ładowania rysunku na stronę WWW należy
A.
B.
C.
D.