LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 39
W programie INKSCAPE / COREL aby uzyskać przedstawiony efekt napisu, należy
A.
B.
C.
D.