LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 18
Programem do edycji dźwięku jest

A.
B.
C.
D.