LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 7
W języku SQL aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie

A.
B.
C.
D.