LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 26
Dana jest tabela książki z polami: tytuł, autor (typu tekstowego), cena (typu liczbowego). Aby kwerenda SELECT zwróciła tylko tytuły, dla których cena jest mniejsza od 50 zł, należy zapisać:

A.
B.
C.
D.