LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 11
Tabela filmy zawiera klucz główny id oraz klucz obcy rezyserlD. Tabela rezyserzy zawiera klucz główny id. Obydwie tabele połączone są relacją jeden po stronie rezyserzy do wielu po stronie filmy. Ab y w kwerendzie SELECT połączyć tabele filmy i rezyserzy, należy zapisać

A.
B.
C.
D.