LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 38
Źródłem rekordów dla raportu może być

A.
B.
C.
D.