LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 36
Przedstawione polecenie MySQL ma za zadanie
A.
B.
C.
D.