LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 7
W tabeli podzespoly należy zmienić wartość pola URL na “toshiba.pl" dla wszystkich rekordów, gdzie pole producent to TOSHIBA. W języku SQL modyfikacja ta będzie miała postać:

A.
B.
C.
D.