LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 12
Do zabezpieczeń serwera bazy danych przed atakami hakerównie należy

A.
B.
C.
D.